איך להקים טופס לידים – שאלון ואוטומציה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור

שימו לב שרוב ההדרכה מיועדת ליועץ האסטרטגי + ולקמפיינר (הקמפיינר אחראי ליצירת הטופס לידים).

החלק היחידי ששייך לקופיריטרית הוא – הנושא של כתיבת קופי לטופס לידים.